Goed Verhaal Communicatie is er ook voor bijschaven en opleuken. Na een rondje met ons rode potlood zijn uw teksten taalkundig kloppend én lezen ze lekker weg.

Belangrijk, want een lezer die zich door een tekst heen moet worstelen of geïrriteerd raakt door taalfouten haakt af. Dat zou dus weggegooid geld zijn.

Gun uzelf een tekst die werkt. Een frisse blik van buitenaf doet wonderen.

Eens uitproberen? Neem contact op met
Elize Hertzberger, 06 - 24 73 91 34 of via elize@goedverhaalcommunicatie.nl